Oznake

, , ,

Poduzetnici su se ponadali da će vlast učiniti “nešto” kako bi se naplata potraživanja između njih samih osigurala, ubrzala i sprovela te posljedično pospješila opća gospodarska likvidnost u HR.

Najavljeno je tako iz Vlade da će se sve obveze morati podmiriti unutar 60 dana na što je većina reagirala načelno pozitivno. Iako bi i o tom roku, kao i pozitivnosti takvih odredbi, mogli dodatno diskutirati, želim naglasiti da je reakcija vlasti po ovom pitanju otišla u nekom drugom smjeru.

Naime, od danas više nije moguće isplatiti plaću radniku bez da se prethodno (istovremeno) ne isplate doprinosi državi. Rok za ta plaćanja postavljen je na ranije iskomuniciranih 60 dana. I tu priča završava. Efekte ovog spina na gospodarstvo i radnike slobodno izvodite sami.

Država je osigurala svoj dio i u konačnici pokazala koliko joj je uopće bitno da radnik dobije plaću – ovo bi trebalo biti isključivo pitanje solidnog pravnog sustava. S obzirom da je bilo poslodavaca koji su isplaćivali radniku plaću, a da nisu plaćali doprinose (iz više mogućih razloga između kojih su nedostatna sredstva na računu, zbog loših tržišnih uvjeta, nemogućnosti naplate, previsokih nameta s kojima država guši tržište itd.), sada poslodavci umjesto da plate barem radnika morat će platiti državu. Tako ova ostaje nahranjena prije radnika. Postoji i rezervni plan u slučaju da poslodavac nema dovoljno sredstava na računu, a taj je da se teret obveze prebaci na banke koje tako po prvi puta u povijesti ove zemlje postaju dužnici državi. Objavljen je članak po ovom pitanju na Index.hr

Vrlo je indikativno da sva nastojanja socijalističkih lidera da stvore pravedno i bogato društvo uvijek završe debaklom, međutim taj društveni model kao da jača upravo u tim točkama. Postepeno se rastura društvena struktura i poduzetništvo, osiromašuje se masa, a vlast jača i sve više poprima obilježja totalitarizma. Financijski sustav postaje crna rupa čije središte je državni proračun. Da ne bi shvatili “crnu rupu” kao asocijaciju na “rupu bez dna”, napominjem da je crna rupa fizikalno definirana astronomska pojava čija je glavna karakteristika gotovo beskonačna gravitacija od koje ni svjetlo ne može pobjeći. Masa uhvaćena njenim djelovanjem giba se isključivo oko nje u silaznoj orbiti ne bi li na kraju bila dezintegrirana u njenom samom središtu.

Svako dobro,
vaš Kapitalac

Oglasi