Oznake

, , , ,

Baš kao što kriva dijagnoza bolesti čovjeku može ozbiljno ugroziti zdravlje tako i danas okrivljavanje kapitalizma za globalnu krizu ozibljno ugrožava rješavanje stvarnog uzroka bolesti ekonomije, a isti je državni intervencionizam i sve veće narušavanje građanskih sloboda političkim dekretima.

Svako dobro,
vaš Kapitalac