Oznake

, , , , ,

Porezna uprava stavila je na snagu novi Pravilnik o porezu na dohodak (vijest, pravilnik) koji izričito zabranjuje poslodavcima da radniku isplaćuju plaću u gotovom novcu. Poslodavcu će biti dozvoljeno isključivo vršiti isplate na tekući račun koji radnik mora otvoriti u banci. Isto vlastodršcu omogućuje lakšu kontrolu protoka novca te naplatu poreznih potraživanja prema državi koja i dalje smatra da su za krizu i nedostatak novca u državnom proračunu krivi poduzetnici i građani koji se bave poreznom utajom – a isto misle i mnogi među njima, kako je uvijek kriv netko drugi koga bi država morala izvući iz mišje rupe, namlatiti po turu i spasiti prevarene konfiskacijom bitangine imovine.

Zaista ne znam čemu se socijalisti na vlasti trude malo po malo uspostaviti vojnu državu kada je očito da njihovi postupci vode jedino prema tom cilju? Potpuna kontrola društva i interakcije građana što za posljedicu ima smanjenje njihovih osobnih prava i sloboda te opće udaljavanje od ideala pravne države izgrađene na izonomičnom pravu.

general_nada

Na mjestu odmor!
Vaš Kapitalac