Oznake

, , , , , , , , , , , , ,

Porezna uprava naganja 421. vlasnika privatnih tvrtki za 500 milijuna kuna poreznog duga. Zakon o trgovačkim društvima omogućuje državi da konfiskacijom privatne imovine vlasnika tih tvrtki naplati svoje pravo na njihov novac.

Upitao sam Vladu na Twitter:

1. Zanima me koliko je među ovim direktorima direktora javnih tvrtki “gubitaša”?
2. Hoće li i ministri odgovarati vlastitom imovinom za dugove koje su napravili na račun građana?

Odgovore naravno nisam dobio. Pitanja su ipak škakljiva i Vladin PR ih vješto izbjegava. Više vole odgovarati na pitanja u stilu: “koliko je ovaj mjesec bilo nezaposlenih?” jer na takva mogu odgovarati u stilu: “zabilježeno je usporavanje rasta broja nezaposlenih”.

Zakon o fiskalnoj odgovornosti obvezuje Vladine čelnike, te redom niže rangirane čelnike, da rashodovnu stranu proračuna smanjuju godišnje za 1%, tj. da osiguraju sve potrebno da se zakon ispoštuje, sve dok proračunskog deficita ne nestane. Zakon ne predviđa ikakve sankcije Vladinih čelnika u slučaju nepoštivanja zakona, već samo obvezuje fiskalno neodgovornog čelnika da stavi svoj mandat na raspolaganje Vladi. Vlada prema zakonu nema odgovornost niti mora staviti svoj mandat na raspolaganje građanima – građanima na čiji je račun stvorila dug i bila fiskalno neodgovorna. Najgore čime pojedine državne čelnike zakon kažnjava jest da odstupe s položaja i vrate se svojim kućama, za razliku od 421 direktora čije kuće i imovinu će država zaplijeniti i rasprodajom doći do novca.

I tako da bi smanjili deficit Vladini čelnici vrše poreznu presiju nad građanima. Naime vlastitu potrošnju ne namjeravaju smanjiti stoga da bi smanjili deficit valja namaknuti dovoljno na prihodovnoj strani, a i to im ne ide od ruke pa su već na polovini godine premašili stopu deficita planiranu za kraj godine. Mandati su na vjetrometini.

S obzirom da je tvorac Zakona HDZ trenutna vlast već je iskazala namjeru da ga doradi i ispolira taj kamen spoticanja u kojeg je uklesana obveza godišnjeg smanjenja deficita. Tako bi po zakonu i dalje bili fiskalno odgovorni, a deficitu bi samo nebo bilo granica.

No mogu učiniti i još jednu stvar. Članak 8. stavak (3) Zakona kaže kako se povećanje rashodovne strane proračuna u slučaju prirodnih katastrofa izuzima iz obveze smanjenja deficita za po 1% godišnje. Ako ekonomsku krizu i deficit proglase prirodnom katastrofom proračun je spašen te mogu mirne duše nastaviti zaduživati građane i trošiti novac koji nemaju.

Vlada poreznim obveznicima poručuje: “budite odgovorno odgovorni za Vladinu neodgovornost”, a onima koji još nisu porezni obveznici ili izbjegavaju to biti poručuje: “svim silama potrudit ćemo se da postanete i ostanete porezni obveznici i budete odgovorno odgovorni za Vladinu neodgovornost”.

deficit

Svako dobro,
vaš Kapitalac