Oznake

, , , , , , , ,

Gurnuli smo djecu u dužničko ropstvo pokroravajući se ideji o planskom, centralno vođenom razvoju ekonomije sa osobitim naglaskom na industrijsku proizvodnju. Krivo alociranje resursa upropastilo je ekonomiju, odvelo javni dug do nesagledivih visina, srušilo standard i upropasilo generacije građana. Ali to je izgleda prošlost.

Dolazi vrijeme da djecu gurnemo u još veće dužničko ropstvo pokoravajući se apokaliptičnim vizijama i planovima koji se za vladajuće političare proizvode u laboratorijima eko-fašističkih “nevladinih” organizacija. No to ne znači da se zapravo išta mijenja. Mijenja se samo područje interesa vladajućih političara. Osobitu prednost ovdje imaju stranke koje mijenjaju pristup političkom marketingu. Ekologija je “IN”.

Stvar je donekle usporediva sa pokrštavanjem članova komunističke partije tijekom osamostaljivanja Hrvatske. Novo vrijeme zahtjeva novi pristup politici, promjenu ustaljelih paradigmi, no cilj je isti. Doći na vlast, suvereno vladati i najvažnije od svega – imati na raspolaganju nezamislivu količinu novca, tzv. državni proračun.

Od poreza kojim će vam nova vlast nemilice pritiskati grkljan neće se subvencionirati prljava industrija ali hoće polja čistih vjetro i solarnih elektrana. Plaćat ćete više za sofisticiraniji sustav prikupljanja otpada i njegovu reciklažu. Čuvat ćete okoliš tako da na posao automobilom povezete još ponekog putnika jer ukoliko vas policija zatekne samog za volanom mogli biste platiti primjerenu kaznu. Hrana će poskupiti uslijed zadovoljavanja najstrožih ekoloških normi u njenoj proizvodnji i distribuciji. Javni radovi na pošumljavanju mogli bi ponovno postati prigoda za druženje i zabavu širokih masa. Ekološkim porezima i kaznama čuvat ćemo okoliš, a sudbina planeta u vašim je rukama. Sumnjičavi ste? Ponavljajte rečenicu prije toliko puta dok sami sebe ne uvjerite u ispravnost gledišta.

Iako će vas i vašu djecu ova priča financijski smožditi veselje biste mogli pronaći u pokoravanju ideji o spašavanju planeta pod svaku cijenu! Uostalom stvar je alarmantna, samo vi nikako da shvatite. A ne shvaćate jer niste stručni, a zlo nam se prikrada i vreba. Vlast stoga nema vremena za čekanje! Malo prisile je nužno i to je za vaše dobro. Submisivnost je vrlina koju cijeni svaka vlast pa tako i vlast s pijetetom za ekologiju.

19_In_ECO_we_trust_poster

Svako dobro,
vaš Kapitalac