Oznake

, , ,

Početkom 2013. godine plinare su uvele specifičan način obračuna cijene plina. Kupca, koji je načelno zatočenik monopola (ili kvazimonopola), odlučili su obmanuti do krajnjih granica pa tako ovaj uglavnom više ne zna što niti koliko plaća. Cijena za kubik plina bila je prejednostavna. Poskupljenja su bila lako uočljiva, a nesavršenost (odnosno štetnost) monopola, koji nastaje zahvaljujući davanju državne povlastice za obavljanje gospodarske djelatnosti, očita. Povlastice su osigurane zakonskim propisima kojima se štiti nakaradna, ali matematički neosporiva, metodologija izračuna.

“Novi” način izračuna sastoji se od potrošenih kubika plina, faktora korekcije (koji je uveden u prvom kvartalu 2013.), Hds (donja ogrjevna vrijednost plina), energije koja je uskladištena u isporučenom plinu, cijene po kw/h, naknade, poreza i drugoga. Sve je to skuhano u jednoj finoj formuli, zapravo jednostavnoj, ali ne i trivijalnoj. Recimo da je dovoljno komplicirana da demotivira potrošača od ikakve želje da je pokuša razumijeti. Lakše je uzeti uplatnicu na kojoj je plinara obračunala “nešto” i platiti.

I sam sam potrošač plina kojeg kupujem od GPZ-a. U odnosu na obračun proteklog kvartala zamijetio sam da su za naredni kvartal povećana 2 parametra; Hds, i cijena po kw/h. Prvi je povećan sa vrijednosti 9,5981 na 9,7229, dok je cijena po kw/h povećana sa 0,3104 HRK na 0,388 HRK.

Povećanje oba parametra moj je sljedeći račun za plin povećalo za cca 20%.  Jeste li gdje čuli riječ o poskupljenju plina? Ne? Niti ne trebate.

Sve što zapravo trebate jest:
1. šutke slijediti zakone i propise kojima se regulira cijena plina i položaj kvazimonopolskih tvrtki, jer zakone se mora poštivati…
2. zaštititi monopol, jer radi se o javnim tvrtkama koje rade u interesu građana, a posebno u ime općeg dobra
3. platiti račun (ne nužno i na vrijeme, jer zakonska zatezna kamata još će i povećati prihode monopolista). Jer tako ćete dati do znanja monopolistima da ste zapravo zadovoljni njihovom uslugom te da oni rade dobar posao. Zahvaljujući tome monopolist će vas nagraditi višom cijenom i lošijom kvalitetom usluge. Opće dobro po mjeri prosječnog hrvatskog potrošača!

Svako dobro,
vaš Kapitalac