Oznake

, , , , ,

Započela je nova nagradna igra Porezne Uprave s ciljem da se građane motivira da od osoba od kojih kupuju dobra i usluge traže račun. Račun je dokaz da je u toj transakciji sudjelovala i država, kao sporedni (ali bitan) akter kojem je dano pravo da od svake razmjene solidan dio zadrži za sebe (do 25%). Zašto Vlada želi da uredno plaćate porez? Vlada će vam reći da je to zbog boljeg zdravstva, školstva, socijale, no u rashodima državnog proračuna, dakle tamo gdje se obećanja pretvaraju u stvarnost, vidimo nešto drugo.

Od svega što građanima oporezuje država potroši 33% na plaće državnih zaposlenika, 18% na otplatu kredita i obveznica (novac je otišao u vjetar, a dug je ostao poreznim obveznicima da ga plate), 14% na članarinu EU i druge pomoći unutar države, 13% na službena putovanja političara i drugih državnih zaposlenika, 9% na subvencije (rodijačkim javnim i privatnim kompanijama i gubitašima kojima bi tržište, da nije upliva države, već odavno presudilo), 9% na donacije i kapitalne pomoći (recimo potporu antikapitalističkim medijima koji podupiru kult etatizma) te 4% za nabavu službenih automobila državnim zaposlenicima i sličnu svrhu.

Na što je ono Vlada rekla da troši novac od vašeg poreza? Aha, dobro.

Dakle traži račune, da uhljeb ima kune!

Vlada se u promidžbi ove nagradne igre koristi argumentom borbe protiv sive ekonomije, utaje poreza i nelojalne konkurencije. Kada rezultati budu objavljeni pretpostavljam da će se javno pohvaliti velikim odazivom građana i taj odaziv protumačiti kao opće mišljenje građana o tim pitanjima. Dakle broj sudionika nagradne igre iskoristiti će kao mjerilo broja građana koji podržavaju borbu protiv sive ekonomije, utaje poreza i nelojalne konkurencije.

Nema sumnje da većina sudionika ove nagradne igre o tim pitanjima ima izrazito negativno mišljenje, ta ipak živimo u državi s dominantnim brojem onih koji žele živjeti na tuđi račun, no glavni motiv za sudjelovanje u ovome je, dakako, novac! Nagrade koje država daje su novčane, uz iznimku jednog nagradnog ljetovanja u vrijednosti 15.000 kuna.

Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri tako dobijate priliku da se i sami na osobit način uhljebite! Dobitkom novčane nagrade iz državnog proračuna vi postajete net-tax-consumer (proračunski konzument).

Evo jedne zanimljive usporedbe – radnik sa neto plaćom 8723 kune (Zagreb, bez djeteta) svaki mjesec plati državi 2.083 kune poreza i prireza. Na godišnjoj razini to je 25.000 kuna. To je otprilike 13% njegove bruto 2 plaće, ili u usporedbi sa neto plaćom – čak 24%. Dobitkom najveće novčane nagrade, koja iznosi 25.000 kuna, ovaj radnik, sa neto plaćom 8723 kune, zapravo dobiva puni povrat poreza i prireza kojeg je platio državi. Istovremeno on zadržava pravo da i dalje koristi sve blagodati javnog zdravstvenog sustava, školstva, cesta i drugoga što osigurava i daje pravo na korištenje država. Svoj dio računa za realizaciju tih javnih usluga on je efektivno prebacio na preostale porezne obveznike, odnosno na one porezne obveznike koji iz proračuna povlače razmjerno manje od njega ili pak ništa. A što je s radnicima čija je plaća manja od 8723 kune neto? Dobitkom najveće novčane nagrade oni ne samo da su dobili puni povrat plaćenog poreza i prireza već su čak i u plusu. Osim što mogu nastaviti uživati u “javnim blagodatima” oni će dobiti i izvjestan novčani iznos povrh iznosa kojeg su kao porezni obveznici uplatili u državni proračun. Ući će u surplus iliti suficit prema proračunu odnosno zahvaljujući državi ostvariti izravnu novčanu korist na račun drugih poreznih obveznika koji konzumiraju manje ili ništa proračunskog novca.

To su efekti koje proizvodi ova nagradna igra. I oni su u potpunosti u skladu sa mentalitetom ljudi koji čine ovo društvo, i koji su navikli svoje osobne želje, ideale i fiks ideje ostvarivati na tuđi račun, uz pomoć vlasti, njenih zakonskih i represivnih instrumenata koji takvu praksu omogućuju te upravo zato dobivaju legitimitet i potporu većine građana.

Svako dobro,
vaš Kapitalac